Департаменти

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : ръководител департамент
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТРИ

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : ръководител департамент
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : ръководител департамент
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : ръководител департамент
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr