Преподаватели

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : (ръководител департамент)
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТРИ

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТРИ (ръководител департамент)
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

преподавател д-р Tolga DEMİRHAN

длъжност : УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА (отговорник учебен план)
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТРИ (преподавател)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 118
TU електронна поща : tolgademirhan@trakya.edu.tr

преподавател İlkay DEMİRALAY

длъжност : ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТРИ (преподавател)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 135
TU електронна поща : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ (ръководител департамент)
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

преподавател д-р Tolga DEMİRHAN

длъжност : КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ (отговорник учебен план)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 118
TU електронна поща : tolgademirhan@trakya.edu.tr

асистент (доц.д-р) Cenk ATLIĞ

длъжност : КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ (преподавател)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 113
TU електронна поща : cenkatlig@trakya.edu.tr

преподавател Aytaç KARAMANLIOĞLU

длъжност : КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ (преподавател)
телефон : 0 (284) 236 46 56
TU електронна поща : akaramanlioglu@trakya.edu.tr

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ (ръководител департамент)
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

преподавател İlker HACIOĞLU

длъжност : УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА (отговорник учебен план)
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ (преподавател)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 134
TU електронна поща : ilkerhacioglu@trakya.edu.tr