Преподаватели

доц.д-р Cenk MISIRLI

длъжност : (ръководител департамент)
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

преподавател д-р Tolga DEMİRHAN

длъжност : (отговорник учебен план)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 118
TU електронна поща : tolgademirhan@trakya.edu.tr

доц.д-р Cenk MISIRLI

длъжност : (ръководител департамент)
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

преподавател İlker HACIOĞLU

длъжност : (отговорник учебен план)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 134
TU електронна поща : ilkerhacioglu@trakya.edu.tr

доц.д-р Cenk MISIRLI

длъжност : (ръководител департамент)
(отговорник учебен план)
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

преподавател д-р Tolga DEMİRHAN

длъжност : (отговорник учебен план)
(преподавател)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 118
TU електронна поща : tolgademirhan@trakya.edu.tr

преподавател İlkay DEMİRALAY

длъжност : (отговорник учебен план)
(преподавател)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 135
TU електронна поща : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

Cenk ATLIĞ

длъжност : (преподавател)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 113
TU електронна поща : cenkatlig@trakya.edu.tr

преподавател Aytaç KARAMANLIOĞLU

длъжност : (преподавател)
телефон : 0 (284) 236 46 56
TU електронна поща : akaramanlioglu@trakya.edu.tr

преподавател İlker HACIOĞLU

длъжност : (преподавател)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 134
TU електронна поща : ilkerhacioglu@trakya.edu.tr

доц.д-р Cenk MISIRLI

длъжност : (ръководител департамент)
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

УПРАВЛЕНИЕ И СЕКРЕТАР

доц.д-р Cenk MISIRLI

длъжност : УПРАВЛЕНИЕ И СЕКРЕТАР (ръководител департамент)
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

преподавател İlkay DEMİRALAY

длъжност : УСЛУГИ НА CALL CENTER (отговорник учебен план)
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 135
TU електронна поща : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr