За нас

Професионален колеж Тунджа започва дейност през учебната 2007/2008 г., под крилото на Ректората на Тракийски университет, с решение на Съвета за висшите учебни заведения № 2400 от 28.06.2007 г. и решение на Ректората на Тракийски университет № 427-5703 от 20.04.2007 г., в съответствие на изменения с постановление № 2457 чл. 7/d-2 на Закон 2880.

В колежа ни се прилага системата на дистанционно обучение, базирана на интернет. Това е най-новата форма на обучение чрез използване на интернет технологиите за преподаване на учебният материал на студентите. Методът на обучението във виртуална среда, наречен дистанционно обучение, се въведе в университета ни през 2006 г. и започна да функционира с откриването на Център за дистанционно обучение (TUZEM) основан на принципа „Обучение през целия живот”.

В нашият професионален колеж са налични следните образователни програми – Компютърно програмиране, Информационно управление, Стопанско управление и Туризъм и хотелиерство.
това съдържание е публикувано на 05.07.2013, общо 1289 пъти е прочетено.