Мисията и визията ни

Мисията

Мисията ни е да подготвяме качествени специалисти със нужните знания, подплатени с практически учения, съобразно нуждите на страната ни и изискванията на съответния браншови сектор.

визията ни

В качеството си на професионален колеж Тунджа, визията ни е чрез използване на новите технологии в науката да подготви лица, владеещи на високо ниво компютрите и притежаващи ценни производителни способности.

това съдържание е публикувано на 05.07.2013, общо 1361 пъти е прочетено.