администраторите на сайтове

преподавател İlkay DEMİRALAY

телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 135
TU електронна поща : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

преподавател İlker HACIOĞLU

телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 134
TU електронна поща : ilkerhacioglu@trakya.edu.tr

преподавател Aytaç KARAMANLIOĞLU

телефон : 0 (284) 236 46 56
TU електронна поща : akaramanlioglu@trakya.edu.tr

оператор(компютър) Mintaze HACIOĞLU

телефон : 0 (284) 236 23 41 » вътрешен номер : 120
TU електронна поща : mintazesertkaya@trakya.edu.tr

инж. Salim İMAMOĞLU

телефон : 0 (284) 236 23 41 » вътрешен номер : 122
TU електронна поща : salimimamoglu@trakya.edu.tr