съвет на директорите

доц.д-р Cenk MISIRLI

длъжност : директор
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

преподавател İlkay DEMİRALAY

длъжност : зам. директор
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 135
TU електронна поща : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr