съвет на директорите на Професионаления колеж

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : директор
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

проф. д-р Mümin ŞAHİN

длъжност : член
телефон : 0 (284) 226 12 17 » вътрешен номер : 1410
TU електронна поща : mumins@trakya.edu.tr

преподавател İlkay DEMİRALAY

длъжност : зам. директор
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 135
TU електронна поща : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr