комисии и комитети

Комисията (образование и обучение)

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : директор
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

преподавател İlkay DEMİRALAY

длъжност : зам. директор
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 135
TU електронна поща : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

Комисията (трансфер) (КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИü)

асистент (доц.д-р) Cenk ATLIĞ

длъжност : ръководител на Катедра по компютърни технологии
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 113
TU електронна поща : cenkatlig@trakya.edu.tr

преподавател Aytaç KARAMANLIOĞLU

длъжност : преподавател
телефон : 0 (284) 236 46 56
TU електронна поща : akaramanlioglu@trakya.edu.tr

Комисията (трансфер) (ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТРИ)

преподавател İlkay DEMİRALAY

длъжност : зам. директор
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 135
TU електронна поща : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

преподавател д-р Tolga DEMİRHAN

длъжност : преподавател
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 118
TU електронна поща : tolgademirhan@trakya.edu.tr

Комисията (трансфер) (УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ)

преподавател İlker HACIOĞLU

длъжност : преподавател
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 134
TU електронна поща : ilkerhacioglu@trakya.edu.tr

Комисията (стаж)

преподавател İlkay DEMİRALAY

длъжност : директор
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 135
TU електронна поща : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

преподавател İlker HACIOĞLU

длъжност : преподавател
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 134
TU електронна поща : ilkerhacioglu@trakya.edu.tr

преподавател д-р Tolga DEMİRHAN

длъжност : преподавател
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 118
TU електронна поща : tolgademirhan@trakya.edu.tr

Комисията (диплом)

асистент (доц.д-р) Cenk MISIRLI

длъжност : директор
TU електронна поща : cenkm@trakya.edu.tr

преподавател İlkay DEMİRALAY

длъжност : зам. директор
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 135
TU електронна поща : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

(висшето образование) секретар Türker TÜKÜÇ

длъжност : секретар
телефон : 0 (284) 236 46 56 » вътрешен номер : 114
TU електронна поща : turkertukuc@trakya.edu.tr